previous arrow
next arrow
Slider

Nasza misja

Nasze przedszkole pragnie przekazywać dzieciom wiedzę o otaczającym świecie i rozbudzać w dzieciach ciekawość, dlatego stworzyliśmy w oparciu o filozofię Marii Montessori warunki sprzyjające rozwijaniu samodzielności oraz niezależności.

Dążymy i wpieramy, aby dzieci po zakończeniu edukacji przedszkolnej miały poczucie własnej wartości, wierzyły w swoje zdolności i umiejętności, a także nie bały się wyzwań, jakie stawia przed nimi codzienność. Sprzyja temu indywidualne podejście do możliwości i zainteresowań dziecka oraz przygotowane do tego otoczenie. Dzieciom towarzyszy nauczyciel, który wspiera je w rozwoju, inspiruje do działania, odpowiada na ich potrzeby oraz pomaga w rozwiązywaniu problemów, jest przyjacielem dziecka, nie ocenia a obserwuje. Równocześnie dążymy do tego, aby wśród członków społeczności przedszkolnej panowała atmosfera zrozumienia, szacunku i odpowiedzialności za innych.

Pragniemy, aby przedszkole było miejscem bezpiecznym i przyjaznym, a dzieci czuły się współgospodarzami tego domu, domu Montessori.

Model absolwenta przedszkola

DZIECKO:

 • Zna swoje mocne strony, umie je wykorzystać, pokonuje słabości.
 • Jest przygotowane do roli ucznia.
 • Szanuje środowisko przyrodnicze, dostrzega piękno otaczającej przyrody.
 • Posiada umiejętność wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
 • Jest otwarte na świat i ludzi.
 • Odróżnia dobro od zła.
 • Dostrzega potrzeby własne i innych.
 • Jest aktywne, dociekliwe, kreatywne i ambitne.
 • Ma pozytywny obraz samego siebie. Ma świadomość własnej tożsamości.
 • Jest komunikatywne.
 • Nie boi się wyrażać własnych opinii.
 • Dąży do rozwiązywania problemów.
 • Przestrzega podstawowych wartości.
 • Czuje się Polakiem i Europejczykiem.
 • Okazuje szacunek innym ludziom.
 • Jest tolerancyjne i otwarte wobec innych.
 • Aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym, życiu przedszkola i grupy.
 • Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
 • Pomaga innym.